IPCEI Vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra för företag med vätgasprojekt som Sverige kan stödja, att anmäla intresse för att delta i IPCEI Vätgas.

Energimyndigheten ska informera, samordna och planera ansökningsprocessen för IPCEI Vätgas. Uppdraget pågår till 2027.

Vad är IPCEI?

Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) är en mekanism för att främja investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling och som kan få statligt stöd så länge villkoren enligt IPCEI:s riktlinjer är uppfyllda.

IPCEI är stora innovationsprojekt som ofta medför en hel del risker och som kräver en samordnad insats och gränsöverskridande investeringar från offentliga myndigheter och industrier i flera medlemsstater för att förverkligas. De riktar sig särskilt till nya industriområden som inte realiseras på grund av olika hinder (market failures).

Läs mer och fyll i "Expression of Interest" på energimyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Prenumerera på utlysningar från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.