Klimatklivet

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet. Nästa ansökningsperiod är öppen 18–29 september 2023.

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiell stöttning för att kunna genomföras? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod är öppen 18–29 september 2023.

Hitta svar på vad din ansökan ska innehålla på naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.