Stöd för affärsutveckling och Automationscheckar

Affärsutvecklingscheckar har funnits sedan 2015 delfinansierade genom Tillväxtverket. Från och med 2024 kommer inte denna finansiering via Tillväxtverket att finnas kvar utan kommer att erbjudas direkt via regionerna i form av företagsstöd. Dock kommer Tillväxtverket fortsatt att erbjuda Automationscheckar.

Företagsstödet skiljer sig i olika regioner, det kan röra sig om finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten inom internationalisering, digitalisering, innovationer, forskning och förnyelse. Kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

Mer information och kontaktuppgifter till regionerna på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.