Riskkapital för växande företag

Håller ditt företag på att växa och behöver tillskott av kapital och kompetens?

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar i företags egna kapital och omfattar både noterade och onoterade företag.

Det kan ta tid att hitta en riskkapitalist som är beredd att investera i just din verksamhet. Därför är det viktigt att du är väl förberedd och insatt.

Vill du ha tips och råd innan du söker riskkapital?

På verksamt.se kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på om du vill söka riskkapital.

Sök riskkapital på verksamt.se Länk till annan webbplats.