Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

september 2023

E-mobility Summit 2023

Di Event arrangerar en mötesplats om transportbranschens omställning. Tillsammans med ledande aktörer sätter vi fokus på tekniken, politiken och inve…

Open Technology Day 2023

Open Technology Day är tillbaka. Årets tema är hållbara tillverkningsprocesser för framtiden. Elektrifiering, cirkularitet och avancerade möjligheter…

Redeye Theme: Hydrogen & Fuel Cell Seminar

We have invited companies from various fields of the industry to learn more about their businesses and also get a better view of the overall market. …

Biogas PowerON 2023

During this 2-day event reach in presentations from industry end-users and running projects case studies will give you a comprehensive overview of th…

The Future of Us – Breaking down Barriers

For the 5th edition of The Future of Us we will be welcoming guests from the Netherlands and from across Europe. This year, together with our partner…

BioInnovations programkonferens

Den 28 september är det dags för BioInnovations programkonferens. Välkommen till en heldag då fokus sätts på framtidens processindustri samt forsknin…

oktober 2023

Industri 4.0

Den fjärde industriella revolutionen rullar ut över världen och för att svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig blir teknologiska landvin…

HighTech Chemistry: enabler for a circular society

On October 3rd innovators in R&D with a focus on sustainability will meet with academics to talk about the challenges in the energy, feedstock and ma…

Burundi Renewable Energy Access Days (BREAD)

The Burundi Renewable Energy Access Days is the country’s leading meeting of the energy sector (i) assessing emerging considerations for Burundi’s St…

Floating Offshore Wind 2023

FOW23 is the meeting place for all the current and future players in the global floating wind industry. Providing an unrivalled opportunity to meet a…