• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Denver: Industry Growth Forum

In its 29th year, the Industry Growth Forum (IGF) is the premier event for climate tech and cleantech entrepreneurs, investors, and experts from industry and the public sector to build relationships, showcase innovative technologies, and identify disruptive business solutions.