• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Göteborg: Update by Elfack

Update by Elfack är samlingsnamnet på konferensen med premiär i samband med Elfack 2025. I fokus står elektrifiering, digitalisering och energieffektivisering – nyckelområden i den pågående samhälls­omställningen. Teknikutvecklingen har stor påverkan på hela elbranschen och konferensen syftar till att stimulera och skynda på omställningen mot satta hållbarhetsmål.