• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Stockholm: Framtidens elmarknad 2024

Elektrifieringen är vår tids stora samhällsprojekt och framstår alltmer som avgörande för både näringsliv och klimat. Samtidigt måste komplexa frågor kring infrastruktur, investeringar och teknik lösas för att förverkliga stora ambitioner. Dagens industri ser fram emot att ge dig senaste nytt från makthavarna, nytänkarna och experterna som kan se runt hörn.