• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

London: Innovation Zero and Infrastructure Zero 2024

Innovation Zero, the UK's largest sustainability conference, returns to London Olympia for the second edition on 30 April - 1 May 2024, alongside its new co-located event, Infrastructure Zero. This two-day event connects innovators, funders, policymakers and corporates across multiple sectors to accelerate towards a low carbon economy and net zero goals.