Etableringsstöd från Swedfund

Swedfund erbjuder etableringsstöd till små och medelstora svenska företag som får en unik möjlighet att starta upp företagssamarbeten i tillväxtländer där Swedfund är verksamma.