Kalender

Här hittar du aktuella seminarier, event, mässor och konferenser inom miljöteknik.

Filtrera innehållet

oktober 2020

Smart Cities Connect

Smart Cities Connect, SCC, är en ledande nordamerikansk konferens och expo i gränssnittet mellan städer, företag och akademi. SCC är känd för hög kva…

European developments towards biodegradable polymers

In the transition towards a manufacturing industry that uses more biobased polymers and fewer microplastics, the EU is taking a leading role in setti…

november 2020

Co-create future cities

This event is the road to Smart City Live. Smart City Live is organised by FIRA as an online edition of the Smart City Expo World Congress in Barcelo…

Ecomondo, The green technology expo

Ecomondo, the leading event in Europe for the new models of circular economy .

Pitch & Match – Digitalisering som verktyg till minskad energiförbrukning!

Cleantech Östergötland bjuder tillsammans med Combitech in till detta evenemang.

Ecosummit Berlin on Zoom

We’re zooming in again on smart green innovation in energy, mobility and cities at our 7th Ecosummit Zoom on 3 November 2020. The agenda is online an…

Industry Meeting Point with Future Cleantech Solutions

Industry Meeting Point med projektet Future Cleantech Solutions samlar företags- och industrirepresentanter kring Kvarkenregionen för AI-förbättrade …

Pack & Plast

Det är ingen tvekan om att plasten behövs, men hur löser vi utmaningarna och vem är ansvarig för att det händer?

Smart City Expo World Congress

The world's leading event for cities.

RE:Sourcedagen 2020

På årets RE:Sourcedag presenteras nya resultat från några projekt. Därefter blir det gruppdiskussioner kring fem olika teman i samarbete med Delegati…