Frågor om finansiering inom EU

Hitta svar på dina frågor om EU-finansiering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) kan hjälpa till med frågor kring exempelvis EU-finansiering och EU-direktiv, IPR-frågor, CE-märkning, tull och moms eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

Hitta din EEN-rådgivare Länk till annan webbplats.

EU SME Support

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

EU SME Support på eusme.se Länk till annan webbplats.