EU SME Support

EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Målet är att fler innovativa små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner ska få finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

EU SME Support på eusme.se Länk till annan webbplats.