EUREKA Globalstars, samarbete med Taiwan

Inom Eurekas GlobalStars-program genomför de deltagande finansiärerna DoIT, BusinessFinland, FFG, NRC-CNRC, RVO och VINNOVA en gemensam utlysning. Deltagarna uppmuntras att inkomma med gemensamma projektförslag inom forskning och utveckling av innovativa produkter och tillämpningar med stor marknadspotential med fokusområden High Tech och hållbarhet.

Vad kan ni söka för?

FoU-projekt inom högteknologi med fokus på halvledare, fotonik, integrerade kretsar eller telekommunikation 6G. FoU-projekt inom hållbarhet, med fokus på mobilitet eller cirkulär ekonomi. Projekten ska resultera i innovativa lösningar för marknaden.

Vem kan söka?

Varje projektkonsortium måste omfatta minst två organisationer som är oberoende av varandra, en från Taiwan och en från Sverige. Multilaterala projekt med deltagare från Taiwan, Sverige och något/några av de listade deltagarländerna är också möjligt

Ansök senast

Sista ansökningsdag är 30 maj 2024, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.