Etableringsstöd från Swedfund

Swedfund erbjuder etableringsstöd till små och medelstora svenska företag som får en unik möjlighet att starta upp företagssamarbeten i tillväxtländer där Swedfund är verksamma.

Swedfunds investeringar ska bidra till att stärka motståndskraften hos samhällen och individer genom att bidra till en hållbar utveckling av den privata sektorn. Detta görs genom att skapa fler jobb med anständiga arbetsvillkor, öka ekonomisk egenmakt för kvinnor, minska klimatpåverkan och genom att bidra till att mer kapital från privata investerare mobiliseras.

Etableringsstöd från Swedfund Länk till annan webbplats.