• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Utlysning: Omställning till ett hållbart och biobaserat samhälle

Nu kan du få bidrag för att bygga upp ny kunskap eller ta fram nya lösningar som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle.

Vad kan du söka för?

I den här utlysningen kan du söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att påskynda energi- och klimatomställningen och ett biobaserat samhälle.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till omställningen, och följande projekt prioriteras:

  • Företagsdrivna innovationsprojekt: företag som utvecklar biobaserade lösningar med stor export- och kommersialiseringspotential och med relevant bidrag till energi- och klimatomställningen.
  • Projekt ledda av juniora forskare.
  • Tvärvetenskapliga projekt där humaniora och samhällsvetenskapliga discipliner också ingår.
  • Projekt mellan aktörer och sektorer som präglas av en tydlig och ändamålsenlig samverkan, till exempel mellan akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv.
  • Projekt som på ett systemövergripande sätt studerar samspelet med övriga energisystemet (till exempel med elsystemet, värmesystemet och transportsektorn).

Sista ansökningsdag

Ansök senast 10 september kl 23:59, 2024.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.