• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Utlysning: Policy och styrmedel för en hållbar omställning

Det här erbjudandet inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals&Minerals. Utlysningens syfte är att bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning genom utveckling av policy och styrmedel för omställningsprocesser där industrin har en nyckelroll.

Vad kan du söka för?

Projekt som både ger underlag för och direkt bidrar till policyutveckling som främjar klimatneutral och cirkulär omställning

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst 3 projektparter ska medverka varav minst en industriaktör.

Sista ansökningsdag

Ansök senast 17 september kl 14:00, 2024.

Läs mer på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.