Smarta elnät

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom smarta elnät.

International Principles for the Prioritisation of Grid Connections

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv.

Rapporten innehåller information om hur de studerade länderna hanterar anslutningar vid kapacitetsbrist med särskilt fokus på om prioriteringar av vissa anläggningar sker samt om länderna tillämpar så kallad "connect and manage", där anläggningar kan anslutas under förutsättning att fullt effektuttag inte garanteras vid alla tider.

Rapport: International Principles for the Prioritisation of Grid Connections Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: maj 2020

Smart Grid Market analysis: US

Det finns goda möjligheter för svenska leverantörer på den amerikanska smarta elnäts-marknaden inte minst på grund av ett omfattande behov av uppdaterad infrastruktur. Att framgångsrikt kliva in på den amerikanska marknaden kräver dock en välplanerad satsning med tanke på stora skillnader i regelverk, nätstruktur och marknadsmöjligheter mellan delstaterna.

Läs rapporten: Smart Grid Market analysis Länk till annan webbplats. (in English)

Utgiven: 2019

Market analysis – China

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den kinesiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: China (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Market analysis – Germany

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den tyska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: Germany (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Market analysis – India

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den indiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: India (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Market analysis – UK

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den brittiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: UK (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Så kan flexibilitet frigöra kapacitet

Nu finns slutrapporten i Forum för smarta elnäts projekt om flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift. Rapporten innehåller ett urval av internationella och svenska exempel på hur flexibilitetslösningar används för att snabbare möta effektbehov och bana väg för mer förnybar el.

Rapport: Så kan flexibilitet frigöra kapacitet Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2019