Allmänt om energi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom energi.

Maximising the power of wind through grid flexibility

Clean energy transitions are gaining momentum in Europe and the power sector is at the forefront of these transitions. Electricity is only one quarter of the energy we consume in Europe today. The EU wants to change that, aiming to increase the share of electricity in the energy mix to 75% by 2050: with 57% of energy consumption being powered directly by electricity; and another 18% coming from green hydrogen and its derivatives.

Rapport: Maximising the power of wind through grid flexibility External link.

Utgiven: Mars 2024

The 2023 Global Energy Talent Index

The seventh annual Global Energy Talent Index (GETI) report is available for download. The report surveyed 10,000 energy professionals of 149 different nationalities across five industry sub-sectors: oil and gas, renewables, power, nuclear and petrochemicals.

Rapport: The 2023 Global Energy Talent Index pdf (in English) External link.

Utgiven: Januari 2023

Rapport från EEM visar vägen för minskade industriella koldioxidutsläpp

När industrin står inför den aldrig tidigare skådade utmaningen att minska koldioxidutsläppen och möta den ökande efterfrågan, visar en ny rapport från Energy Efficiency Movement (EEM) hur företag kan agera direkt. EEM är ett globalt forum med över 400 organisationer, inklusive ABB, som delar idéer och åtaganden för att skapa en mer energieffektiv värld.

Rapport: The Case for Industrial Energy Efficiency (pdf) External link.

Utgiven: Oktober 2023

Hållbar energi i Nederländerna

Det politiska engagemanget för energiövergången har bromsats upp med de senaste valresultaten som tagit lång tid att lösa, men nu är agendan för förändring fastställd. Detta ger en möjlighet för svenska företag, som kan visa på expertkunskap i att integrera energisystem på lokal och regional nivå, att spela en betydande roll för att Nederländerna ska kunna uppfylla de kritiska målen före 2030.

Rapport: Turning up the heat. Positioning for success and growth in the Dutch heat transition. (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2022

Kartläggning av den amerikanska energisektorn

I rapporten Mapping the US Energy Sector and relevant ecosystems for Swedish companies kan du läsa en kartläggning av de största möjligheterna inom gröna och hållbara lösningar på USA:s marknad – med fokus på e-mobilitet, hållbara byggnader, förnybar energi och hållbar industri.

Report: Mapping the US Energy Sector and relevant ecosystems for Swedish companies (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2022

Energimarknadernas årskrönika 2020

Hur har pandemin påverkat energimarknaderna? I Energimyndighetens årskrönika kan du ta del av en heltäckande överblick av energimarknadernas viktigaste händelser under 2020. Vi summerar året för de globala energimarknaderna, biodrivmedel och fasta biobränslen samt för elmarknaden.

Energimyndighetens årskrönika 2020 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2022

EEI eMagazine

European Energy Innovations magasin som kommer ut fyra gånger per år; vår, sommar, höst och vinter. Finns som blädderbar pdf att ladda ner.

EEI eMagazine (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energiläget 2020

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2020. Det är en översikt som på några få sidor ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2020

Spillvärme i Europa

EU-projektet So What utvecklar ett digitalt verktyg för att underlätta samarbeten mellan industrier och energiföretag och presenterar nu två rapporter om hur man kan skapa affärsmodeller och överbrygga hinder för att ta vara på dessa energiflöden.

Rapport: Current barriers to industrial WH/C recovery and exploitation (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rapport: Current Contractual Arrangements for WH/C exploitation (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgivna: Maj 2020