Smarta elnät

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom smarta elnät.

Solutions for a green nordic energy system

De nordiska systemoperatörerna planerar att tillsammans investera mer än 25 miljarder euro under det kommande decenniet. Syftet är att möjliggöra den pågående elektrifieringen samt integrera nya förnybara produktionsanläggningar, i synnerhet vindkraft, både på land och till havs. Detta framgår av rapporten Solutions for a green Nordic energy system – Strategies to meet the climate challenge, som systemoperatörerna i Danmark, Finland Norge och Sverige står bakom.

Rapport: Solutions for a green Nordic energy system – Strategies to meet the climate challenge (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2022

International Principles for the Prioritisation of Grid Connections

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv.

Rapporten innehåller information om hur de studerade länderna hanterar anslutningar vid kapacitetsbrist med särskilt fokus på om prioriteringar av vissa anläggningar sker samt om länderna tillämpar så kallad "connect and manage", där anläggningar kan anslutas under förutsättning att fullt effektuttag inte garanteras vid alla tider.

Rapport: International Principles for the Prioritisation of Grid Connections Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: Maj 2020

Smart Grid Market analysis: US

Det finns goda möjligheter för svenska leverantörer på den amerikanska smarta elnäts-marknaden inte minst på grund av ett omfattande behov av uppdaterad infrastruktur. Att framgångsrikt kliva in på den amerikanska marknaden kräver dock en välplanerad satsning med tanke på stora skillnader i regelverk, nätstruktur och marknadsmöjligheter mellan delstaterna.

Läs rapporten: Smart Grid Market analysis Länk till annan webbplats. (in English)

Utgiven: 2019

Market analysis – China

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den kinesiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: China (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019