Förnybar energi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom förnybar energi.

Renewables Readiness Assessment: Paraguay

This report examines Paraguay’s energy institutions and their governance, long-term energy planning practices, and the socio-economic benefits of promoting renewable and low-carbon technologies in the end-use sectors. The resulting report highlights the strong link between diversifying the energy mix, scaling up renewable energy use, and promoting low-carbon technologies such as green hydrogen and electric vehicles, alongside climate action.

Report: Renewables Readiness Assessment: Paraguay Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2021

Scaling Up Solar in Indonesia

New report by BloombergNEF, Bloomberg Philanthropies, and the Institute for Essential Services Reform (IESR) reveals national solar program could attract up to $14.4B in investment and help Indonesia meet its 2025 renewable energy goal.

Report: Scaling Up Solar in Indonesia, Reform and opportunity (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: september 2021

U.S. Solar Market Insight

Amerikansk solindustri installerade 19.2 GW under 2020 och ökade med 43 procent enligt denna rapport från Solar Energy Industries Association (SEIA) och Wood Mackenzie.

Report: US Solar Market Insight 2020 (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: mars 2021

Decentralised Renewable Energy Innovations to Boost Agri-Sector Productivity

Agriculture is a source of livelihood for 86% of people living in rural areas globally. Besides farming, livelihoods can encompass various activities in other key agricultural sub-sectors, including livestock and fishing and aquaculture. Based on best practices from the 15 case studies included in this publication and general observations, ARE and UNIDO ITPO Germany developed recommendations for public and private stakeholders working in the field to boost DRE uptake to power agricultural productivity.

Report: Decentralised Renewable Energy Innovations to Boost Agri-Sector Productivity & Address Global Food System Challenges pdf (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2021

How PV-PlusStorage Will Compete With Gas Generation in the U.S.

This report by BloombergNEF shows how the combination of solar power plants and battery storage can be a clean, economic alternative to an increasingly large share of U.S. gas generation. Its analysis provides valuable insight on a techno-economic trend that lies at the heart of the future of the U.S. power sector and its decarbonization.

Report: How PV-PlusStorage Will Compete With Gas Generation in the U.S. (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: november 2020

Renewables 2020

Medan efterfrågan på olja, gas och kol sjunker i spåren av Covid-19-krisen ökar efterfrågan och investeringarna i förnybar energi. Driven av Kina och USA kommer nya tillskott av förnybar kraftkapacitet över hela världen att öka till en rekordnivå på nästan 200 GW i år. Det skriver International Energy Agency i rapporten Renewables 2020.

Rapport: Renewables 2020 executive summary (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: november 2020

Best Practices for Electrifying Rural Health Facilities with Decentralised Renewable Energy

DRE solutions offer the cleanest, cheapest and smartest solution to electrify rural health care facilities in most cases. DRE is not just an essential pillar to empower health care facilities and vulnerable citizens in their fight against COVID-19, but also a promising catalyst to power tomorrow’s local economies and speed up post-disease socio-economic recovery.

Rapport: Best Practices for Electrifying Rural Health Facilities with Decentralised Renewable Energy (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juli 2020

Renewables beat fossil fuels

Sol, vind, vatten och bioenergi har under årets sex första månader producerat 40 procent av den elektricitet EU kräver. Fossila bränslen stod för 34 procent. Det visar en ny rapport från den Londonbaserade tankesmedjan Ember.

Rapport: Renewables beat fossil fuels (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juli 2020

Global Trends in Renewable Energy Investment 2020

A new report shows that renewable energy is more cost-effective than ever – providing an opportunity to prioritize clean energy in economic recovery packages and bring the world closer to meeting the goals of the Paris Agreement.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 — from the UN Environment Programme (UNEP), the Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre and BloombergNEF (BNEF), analyzes 2019 investment trends, and clean energy commitments made by countries and corporations for the next decade.

Rapport: Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Snapshot of Global PV Markets

Globalt var den årliga installerade effekten solel tolv procent högre år 2019 än år 2018, enligt preliminär statistik från IEA-PVPS. Ungefär 115 GW installerades 2019, så att vi nu är uppe i 630 GW i hela världen.

Sverige ligger bra till i statistiken med en ökning av installerad effekt på 70 procent förra året.

Rapport: Snapshot of Global PV Markets (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: april 2020

Sustainable Energy Transformation

Opportunities in the Southeast Asia Energy Sector.

Rapporten beskriver Sydostasiens centrala betydelse för den ekonomiska tillväxten och de mål och utmaningar som finns i nuvarande energimix. Därutöver pekas ett antal möjligheter ut för små och medelstora energiföretag som önskar exportera till dessa marknader. Sex länder ingår i studien: Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.

Rapport: Sustainable Energy Transformation (in English) Pdf, 6.4 MB.

Utgiven: januari 2020

Offshore wind Outlook 2019

World Energy Outlook Special Report

För att ladda ner rapporten måste du ange dina kontaktuppgifter

Report: Offshore Wind Outlook 2019 (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Bioenergy from Boreal forest

As this report highlights, wood energy potential could be further enhanced by collecting a larger share of logging residues. Just over half of Swedish forest fellings come in the form of roundwood from tree trunks, which are harvested for lumber, other wood products, pulp and paper. While processing residues are already converted to bioenergy, felling residues – such as tree stumps and “slash” from branches and small trees – could also provide a sustainable bioenergy source.

Download the publication (PDF) (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2019

Offshore Wind Outlook 2019

Kina utökar vindkraften med över 2000 % till 2040

För att ladda ner rapporten måste du ange dina kontaktuppgifter

Report: Offshore Wind Outlook 2019 (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Svensk vindkraft kan minska
klimatutsläppen med 50 procent

I denna rapport ger nätverket Vindkraftens klimatnytta sin syn på varför det är viktigt med en fortsatt hög takt i vindkraftsutbyggnaden och presenterar 10 förslag baserat på vindkraftens klimatnytta.

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent (PDF) Länk till annan webbplats.

Utgiven: april 2019

Ny karttjänst över Sveriges vindkraftverk

Den nya nationella karttjänsten Vindbrukskollen visar planerade och byggda vindkraftverk i Sverige. Vindbrukskollen ges ut av länsstyrelserna.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2018

Svag ökning i biogasproduktionen i Sverige under 2017

Energimyndigheten publicerar nu statistikrapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017. Rapporten visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas är inom fordonsgas och värme.

Informationssida med länk till rapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017 Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2018

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017 Länk till annan webbplats.

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanser Länk till annan webbplats.

Tracking Clean Energy Progress 2017

This year, the report includes a special feature on clean energy innovation, which brings the world’s best data on public and private investment in research, development, and demonstration (RD&D) in one place.

Download the report Tracking Clean Energy Progress 2017 (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2017

Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2018

Renewable Energy and Jobs, presents the status of employment, both by technology and in selected countries, over the past year. Jobs in the sector (including large hydropower) increased 5.3 % in 2017, for a total of 10.3 million people employed worldwide, according to this fifth edition in the series.

Report: Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018 Länk till annan webbplats.

Read a summary of the report on irena.org Länk till annan webbplats.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden - 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med den 48,4 MW som installerades 2015.

Svensk sammanfattning om PV Power Applications in Sweden Länk till annan webbplats.

Fullständig rapport om PV Power Applications in Sweden (in English) Länk till annan webbplats.