Grönt lån från Almi

Grönt lån från Almi ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna investeringar som bidrar till EU:s miljömål.