EKN

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter.

Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

Läs mer om EKN:s landriskanalyser Länk till annan webbplats.