• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Utlysning: LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Har ditt företag, kommun, länsstyrelse eller organisation en idé till ett större miljö-, klimat- eller naturprojekt och söker finansiering? LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera 60–95 procent av den totala projektkostnaden.

Vad kan du söka för?

Miljö-, klimat-, energi- eller naturprojekt.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 31 augusti, 2024.

Läs mer och ansök på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.