• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Så ska EU:s nya utsläppshandel fungera

Den 1 januari 2027 ska det nya utsläppshandelssystemet ETS2 vara igång. Här ska bland annat vägtransporter och uppvärmning ingå. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss för ETS2 som visar hur systemet ska genomföras i praktiken. Men det finns en del frågetecken kring tillämpningen, menar Energiföretagen.

– I grunden är det positivt med ett utsläppshandelssystem – det skapar förutsättningar för kostnadseffektivitet, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen.

– Men vi är lite oroade över tillämpningen där vi framfört många synpunkter. Det finns en stor risk att vissa användare behöver betala för utsläppsrätter flera gånger där regeringen nu hänvisar till att det får hanteras i en kommande förordning. Vi har också en koldioxidskatt på fossila bränslen så det finns också risk för dubbla styrmedel.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.