• Avfall och återvinning
  • Sverige

Nu har din soppåse djupanalyserats

Att plast står för den största andelen koldioxid som släpps ut när hushållens avfall förbränns har länge varit ett känt faktum. Men nu har ett projekt, finansierat av Avfall Sverige, Klimatledande Processindustri och Renova, gått ett steg längre och analyserat hur stor klimatpåverkan olika avfallsfraktioner har. Resultatet kan ge ett bättre beslutsunderlag till hur framtida insamlingssystem av hushållsavfall ska utformas.

Resultaten från projektet Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall visar bland annat att hård- och mjukplastförpackningar, som omfattas av producentansvar, står för 35–43 procent av de fossila koldioxidutsläppen vid förbränning av hushållens restavfall.

Läs hela artikeln på klimatledande.lindholmen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.