• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Ny studie visar hållbarhetsvinster med svensk ullproduktion

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt lett av Axfoundation analyserat hållbarheten för svensk ull. Resultaten tyder på att svensk ullproduktion kan ge lägre klimatpåverkan och har fler positiva effekter jämfört med andra länders ullproduktion.

Idag förbrukar textilindustrin stora mängder resurser och har stor miljö- och klimatpåverkan. En förändring som behöver ske inom produktionen är att i högre grad använda, eller snarare återgå till att använda, hållbara råvaror för textil. Ull är ett bra exempel på en sådan råvara eftersom det är ett naturligt och förnybart material som kan återanvändas, eller brytas ned i naturen och på så sätt minskar miljöpåverkan från materialet.

Läs hela pressmeddelandet på ivl.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.