• Avfall och återvinning
  • Sverige

Visby/Almedalsveckan: Har svensk industri rätt förutsättningar för att ställa om till industriell symbios?

Vilka regulatoriska hinder stöter företag som arbetar med industriell symbios på? Hur ser ett investeringsbeslut ut inom ramen för industriell symbios trots de utmaningar som finns? Vi får lyssna på företag som företräder Industriell symbios och som genomför etableringar i stor skala samt hur deras logik för ett investeringsbeslut ser ut.