• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Stockholm: Nordic Scaleup Summit and Scaleup Awards 2024

Gain exclusive insights into the Nordic scaleup ecosystem. Learn from successful scaleup stories, understand regional challenges, and explore the unique opportunities that Nordic markets offer for ambitious entrepreneurs.