• Resurser och miljö
  • Sverige

Stockholm: Nätverksträff om lagring av koldioxid

I år bjuder nationellt centrum för CCS in till nätverksträff med temat geologisk lagring av koldioxid i Sverige och vårt närområde samt tillståndsprocesserna bakom dessa. Under dagen kommer både nationella och internationella talare att berätta om bland annat policyutvecklingen på området, lagringspotentialen i vårt närområde och arbetet med att få till en lagringsplats i Sverige.