• Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Online: Informationsmöte om CETPartnership (internationellt)

För dig som är intresserad av att söka i den tredje utlysningen i partnerskapet för Clean Energy Transition anordnas nu ett första informationstillfälle. Syftet med mötet är att presentera CETPartnership och huvudområdena för den utlysningen som öppnar den 12 september 2024.