• Avancerade material
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Stockholm: Bio+2024

Årets programkonferens lägger fokus på biomassa för framtiden, vilken roll den spelar i ett industri- respektive energisystemperspektiv och hur styrmedel kan påverka bioekonomin och det komplexa samspelet i energisystemet. Vi ser fram emot en rad spännande presentationer av projekt inom Bio+programmet, keynotes som breddar och fördjupar frågorna och givetvis goda möjligheter till nätverkande och mingel.