• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Skövde: Klusterkonferensen 2024

Välkommen till Klusterkonferensen den 22–23 maj på Billingehus i Skövde! Årets tema är “Intelligenta processer mot nollutsläpp inom tillverkning” – en avgörande fråga för den svenska tillverkningsindustrin när vi står inför utmaningen att balansera innovation och konkurrenskraft med hållbarhet