• Avancerade material
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Örnsköldsvik: Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC) 2024

Välkommen till Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC), där de senaste upptäckterna och innovationerna inom biobaserade material, kemikalier och produkter från bioraffinaderier kommer att presenteras. Årets tema är From Science to Transition.