• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm: Forum samhällsbyggnad – Staden som nav i omställningen

Välkommen att diskutera och ta del av tankeväckande kunskaper och nydanande lösningar för framtidens samhällsbyggnad!