• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Online: Kurs: Vätgas i det svenska energisystemet

Kursens syfte är att ge en förståelse för vätgasens potentiella roll i övergången till ett svenskt förnyelsebart energisystem med ökad variation på utbud och efterfrågan av energi, krav på en ekonomi utan växthusgasutsläpp samt hur villkor för tekniska och integrerade lösningar ger nya affärsmöjligheter.