• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Bryssel/online: European Sustainable Energy Week (EUSEW)

Under temat 'Net-zero competitiveness driving EU energy transition' samlar European Sustainable Energy Week (EUSEW) 2024 aktörer från hela Europa för att diskutera och främja grön teknologi och lösningar.