• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Rotterdam: Urban future 2024

Hosted in a different city each year, thousands of CityChangers from all over the world share how they create transformation and which mistakes are made, accelerating change and successfully shaping the future of our cities.