• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Berlin: Ecosummit Berlin 2024

We’re very happy to announce our 15th anniversary Ecosummit Berlin 4-5 June 2024 taking place at Spindler & Klatt, Berlin. Ecosummit accelerates smart green startups in energy, mobility and cities to save our climate, decarbonise our economy and electrify our planet. Apply to pitch!