• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Stockholm Smart City Conference & Expo

Nordens ledande och största mötesplats för Smarta Städer. Ta del av nya innovationer, inspireras och samla ny kunskap kring framtidens teknologi och digitalisering. Här samlas, politiken, näringsliv och offentlig sektor, branschledande experter inom bland annat digital transformation, smart byggnation, hållbarhet, säkerhet och trygghet som alla har lösningar för den moderna, hållbara staden.