Riskkapital hos Almi Invest

Almi Invest har som statlig aktör stor erfarenhet av investeringar i startups och kan medverka till att skapa hållbar tillväxt i ditt företag och fungera som brygga till det privata riskkapitalet.