Lån från Almi

Finansiera företaget med lån från Almi.