• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Cleantech Open's Global Ideas Pitch Competition

Cleantech Open's Global Ideas Pitch Competition seeks the best cleantech ideas and technologies from companies based outside the United States. It's an annual competition run in the Fall with the Final Pitches at the CTO Global Forum in October. Global Ideas is great opportunity for international companies looking to build their presence and network in the United States.

It's an annual competition run in the Fall with the Final Pitches at the CTO Global Forum in October. Global Ideas is great opportunity for international companies looking to build their presence and network in the United States.

Application deadline

Apply by July 1st.

Read more and apply at cleantechopen.org External link.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.