• Resurser och miljö
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Revolutionizing mining exploration for net-zero

As the world shifts towards achieving net-zero emissions, the mining industry finds itself at the forefront of innovation, driven by the imperative to reduce environmental impact.

Cleantech Group highlights how advancements in AI and precision exploration technologies are revolutionizing the traditionally low success rates of mining exploration.

Read more at technews180.com External link.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.