• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Hållbarhetsparadoxen: konsumtionsmönstren som strider mot värderingarna

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) lyfter i en sammanställning av statistik fram den så kallade hållbarhetsparadoxen, ett fenomen där konsumenters inställning till hållbarhet inte återspeglas i deras faktiska köpbeteende. Resultaten visar en betydande klyfta mellan svenskars värderingar och köpmönster när det gäller hållbar konsumtion.

Sammanställningen visar att trots en stark oro för miljön och klimatet – 77 procent av nordbor uttrycker oro – återspeglas det endast i köpmönstren hos 18 procent. Resterande nordbor väljer istället bekvämare eller mer kostnadseffektiva alternativ trots miljöpåverkan.

Läs nyheten på supermiljobloggen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.