• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Europa

Skärpt lagstiftning för renare luft i Europa

Ett viktigt steg har tagits för renare luft och ökad folkhälsa i Europa. Enligt en ny överenskommelse ska nya gränsvärden för luftkvalitet uppfyllas senast 2030.

Luftföroreningar orsakar såväl ohälsa som allvarlig sjukdom i Sverige, Europa och världen över. Trots att regelverk funnits i många år är det fortfarande en lång bit kvar tills alla invånare i Europa har god luftkvalitet.

Läs hela artikeln på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.