• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Denna utlysning syftar till att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen om en effektivare energianvändning, inga nettoutsläpp av växthusgaser och ett flexibelt och robust energisystem. Utlysningen ska även bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga, industrirelevant forskning, innovation inom energiområdet samt en cirkulär ekonomi.

Sista ansökningsdag

Sista dag för ansökan är den 15 maj, 2024.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.