• Avfall och återvinning
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Europa

Skärpta miljökrav för förbränningsanläggningar

Industriutsläppsdirektivet (IED) från november 2010 kommer snart i en ny version. Alla detaljer är ännu inte kända, men det står klart att det handlar om fler omprövningar av befintliga anläggningar och skärpta krav för bland annat förbränningsanläggningar när det gäller utsläpp av föroreningar.

Syftet med Industriutsläppsdirektivet, IED, är att minska utsläppen från industriell verksamhet. Det ska ske genom ökat fokus på att bästa tillgängliga teknik används, så kallad BAT (Best Available Technique).

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.