• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Så kan marknaden för restvärme ta fart

I takt med ökade bränslepriser och tuffare styrmedel växer intresset för restvärme i energibranschen. Men hur ska energiföretagen locka kunderna att bidra mer? Och vilka är de stora utmaningarna för att få igång nya värmeflöden?

Sverige har en lång tradition av att ta vara på högvärdig spillvärme från industrier och lågvärdig restvärme från avloppsreningsverk tillsammans med storskaliga värmepumpar, vilket är något som nu Europa tar efter.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.