• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Harnessing the potential of heat from sewage

In a bid to revolutionise home heating and reduce environmental impact, water companies are turning to an unconventional source – sewage.

Sewage heat recovery (SHR) is gaining momentum as a reliable and renewable energy solution. We delve into the innovative world of SHR and understand why water companies are investing in this forward-thinking approach.

Read at aquatechtrade.com External link.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.